İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 41  Ocak 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Funda ŞİŞCİ

NO Makale Adı
1515794632 TÜRK MİTOLOJİSİNDE GÜVERCİN MOTİFİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE TEMSİLİ

Bu araştırmada Türk kültürünün mitolojik zenginliğinin bir göstergesi olan hayvan figürlerinden güvercin motifi üzerinde durulmuş, Türk halk kültüründe ve Türk-İslam inanışında güvercine yüklenen anlamlar ve geleneksel sanatlardaki yansımaları incelenmiştir. Güvercin motifinin, Orta Asya coğrafyasından başlayarak Cumhuriyet dönemine değin süregelen halk sanatı anlayışında nasıl ele alındığı araştırılmıştır. Cumhuriyet döneminden günümüze çağdaş Türk sanatçılarından Ferruh BAŞAĞA, Orhan PEKER, Söbütay ÖZER, Yusuf BAYTEKİN, Kadir ŞİŞGİNOĞLU, Remzi İREN, Fikri CANTÜRK, Murat ÖZDEMİR, Fatih MİKA, Osman YILMAZER ve Hüseyin YILDIRIM’ın resimleri incelenerek bu sanatçıların güvercini kendine özgü yorumları ve plastik yaklaşımları ile nasıl yansıttıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Mitolojisi, Güvercin Motifi, Çağdaş Türk Sanatı.