İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ, İbrahim Gökhan CEYLAN, Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1515769283 DUYUŞSAL ALAN EĞİTİMİNDE (ÇEVREYE YÖNELİK) BİLİNÇALTI MESAJLARIN ETKİSİ VE FAYDALI UYGULANABİLİRLİK ARAŞTIRMASI

Bu araştırmada, öncelikli olarak subliminal mesajların öneminden bahsedilmiş, ardından ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik derslerinde, kullanılmasının faydalı olacağı düşünülen subliminal mesajların veriliş şekilleri incelenmiştir. Çevreye yönelik eğitimde subliminal mesajların faydalı uygulanabilirliği ve etkisinin belirlenmesi için “betimsel araştırma” tercih edilen araştırmanın çalışma grubunu ise Sinop ili içerisinde yer alan Atatürk Ortaokulu’nda eğitim gören 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu çalışmada geçerliliği ve güvenilirliği ölçülmüş 4 önerme, 80 kişilik katılımcı gruba, çeşitli tekniklerle hazırlanan (illüstrasyon, simge, tipografi, renk) subliminal mesajlar yardımı ile sunulmuş ve “Evet”, “Hayır” şeklinde cevaplamaları istenmiştir. Araştırma sonunda görülmektedir ki subliminal mesajlar, katılımcıların cevaplarına müdahalede bulunmuş, illüstrasyon ile %25, simge ile %37,5, tipografi ile 22,5 ve renk ile verilen mesajlar sayesinde %37,5 oranında değişmeler olduğu gözlemlenmiştir. Simge ve Renk ile verilen mesajlar ise katılımcılar üzerinde eşit oranda ve diğerlerine göre daha yüksek düzeyde etkili olmuştur. Sıradan yöntemlerle hazırlanmış bir çevre eğitimi kitabı ya da düz anlatım tarzında işlenmiş bir çevre eğitimi dersi yerine, bilinçaltına müdahalede bulunan subliminal mesajlar içeren eğitim kitapları, öğrencide kalıcı davranış değişikliği oluşturacak ve verilen bilgileri unutmamasını sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: bilinçaltı mesaj,
eğitim, grafik tasarım, illüstrasyon, renk, simge