İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Günay TUZKAYA

NO Makale Adı
1513631455 ÇAYKOVSKİ'NİN 1. PİYANO KONÇERTOSU’NUN (OP.23) TARİHİ ARKA PLANI VE MÜZİKAL AÇIDAN İNCELENMESİ

Romantik Dönemin dahi Rus bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovski, Rus kültürünü temel alan ve incelikle işlenmiş tema ve içeriklerinden oluşan sanatsal çerçevesi ile senfoni, konçerto, oda müziği ve bale gibi müzik türlerinde dramatik ve müzikal açıdan üstün ustalıkla kullandığı zenginlik ve renklilik ile buluşturarak Rus ve dünya müziğinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Çaykovski’nin Op.23 1. Piyano Konçertosu; orkestral duyuluş, piyanistik yazım ve ayrıca orkestra ile piyanonun dinamiklerinin üstün sanatsal dokunuşlarla bezenmiş müzikal teknik ve duyuluşu ile piyano literatürü ve piyanistlerin repertuvarlarında ön sıraları almaktadır. Müzikal zenginlik ve renkliliği, genişlik ve ses uyumu ile çarpıcı bir şekilde birleştiren Çaykovski, 1. Piyano Konçertosu’nda etkileyici tınıları ve virtüözlük gerektiren pasajlar ile dünya piyano literatüründe dikkat çekici bir konçerto bestelemiştir. Ülkemizde batı müziği eğitimi veren Konservatuvarların piyano bölümlerindeki eğitim programlarında yer alması ve piyano literatüründeki yeri göz önüne alındığında konçertonun tarihi bilgileri ve müzikal incelemesinin önemli bir gereksinim olduğu görülmektedir. Akademik çalışmalar incelendiğinde Op.23 1. Piyano Konçertosu ile ilgili çalışma ve kaynakların oldukça kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu çalışma Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nun tarihi arka planına ait önemli bilgileri sunarak konçertonun form ve müzikal incelemesini amaçlamaktadır. Konçertonun bölümleri form yapısı olarak ortaya konulduktan sonra dikkat çekici belirli kısımlar yapısal ve müzikal materyalleri ile ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: P.İ.Çaykovski, 1.Piyano Konçertosu (Op.23), Tarihi Arka Plan, Form ve Müzikal İnceleme