İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Suna ÖZGÜR KARAALAN

NO Makale Adı
1512731152 METAL GRAVÜR SANATINDA YENİ YAKLAŞIM SÜREÇLERİ

‘Metal Gravür Sanatı'nda Yeni Yaklaşım Süreçleri’ konulu makalenin yazılma amacı, metal gravür sanatında çalışmak isteyen sanatçılara, metal gravür sanatının Non-Toxic metal gravür tekniklerine geçiş sürecini irdelemelerine yardımcı olmak ve bu alanda çalışmak isteyen sanatçılara yol gösterici bilgiler verebilmektir. Geleneksel metal gravür yüzyıllardır, çoğaltılabilir özelliğinin yanında, kendisine yeni alanlar aramaya başlamış genişlemesine neden olmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren, “Metal Gravür” bir anlatım biçimi olarak, teknik farklılıklarıyla özgünlük açısından tercih edilmiş ve günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Çok fazla tekniği içermesi, hem sanatçılar tarafından tercih edilme sebebi olmuş, hem de nesilden nesile aktarımını kolaylaştırmıştır. Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi baskı sanatını da etkilemiş, sanatçılar hem kullandıkları tekniklerde, hem de tasarımlarında bu modernleşme çabalarından etkilenmişlerdir. 1950’lerden sonra dünyanın her tarafında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 1970‘den sonra da geleneksel metal gravür tekniklerinde yeni arayışlar görülmektedir. İşte bu bağlamda Non–Toxic metal gravürün ortaya çıkışı, 1980 sonrasında‘Harward süreci’ ile devam etmiş ve yeni yaklaşımlar günümüzde ‘Non-Toxic Intaglio’ adı altında sanatsal çalışmalar olarak yerini almıştır.

Anahtar Kelimeler: Metal Gravür, Baskı, Non-Toxic, Toxic