İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Duygu İKİSİVRİ

NO Makale Adı
1512025894 A. S. PUŞKİN’İN “YEVGENİ ONEGİN” ADLI ESERİNDE BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

Rus edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen Aleksandr Sergeyeviç Puşkin (1799-1837) toplumuna duyarlı bir yazar olmuştur. Rus diline, kültürüne ve yaşadığı dönemin toplumsal yaşamına duyduğu yoğun ilgiyi yaratıcılığına da yansıtmıştır. Bunun bir çıktısı olarak söz konusu dönemin Rus gençlerinin yaşamını yansıtan bir eser yazmayı tasarlamıştır. Birkaç denemeden sonra yaratıcılığına yenilikler katarak “en iyi eserim” şeklinde nitelediği Yevgeni Onegin adlı şiir biçiminde romanını yazmıştır. Bu çalışmada Yevgeni Onegin adlı eser Rus edebiyatına kazandırdığı yeni özellikler çerçevesinde ele alınmıştır. Eserin oluşum süreci, biçimsel özellikleri üzerinden kendinden önceki Rus şiirinden farklılıkları ortaya koyulmuştur. Eserle birlikte yaratılan Onegin kıtasının nasıl oluşturulduğu, yapısı, içeriğe sağladığı katkı ayrıntılı bir şekilde irdelenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte eser incelemesi sırasında örnekler Rusça ve Türkçe’nin yapısal farklılıkları göz önünde bulundurularak hem Rusça hem de Türkçe olarak verilmiştir. Son olarak, Yevgeni Onegin’le birlikte icat edilmiş olan Onegin kıtasının kullanımının Rus şiirinde yaygınlaştığı birkaç örnek üzerinden açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Puşkin, Yevgeni Onegin, Şiir-Roman, Onegin Kıtası, Serbest Roman