İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Samet DOĞAN

NO Makale Adı
1508579068 MODERN RESİM SANATINDA KADIN FİGÜRÜNE YÖNELİK ANTİ-ESTETİK YAKLAŞIMLAR; WILLEM DE KOONING VE JEAN DUBUFFET

Bu makalede, Amerikan Soyut Sanatın en önemli iki temsilcisi olan Willem De Kooning ve Jean Dubuffet’in 1950-53 yılları arasında ele aldıkları “kadın” konulu resimleri incelenecektir. İlk olarak De Kooning’in bu yıllar arasında gerçekleştirdiği “kadın serisi” resimleri görseller eşlinde incelenecek, düşünsel, psikolojik ve tarihsel kökenleri ile ilgili saptamalar yapılacaktır. Daha sonra Dubuffet’in sanatsal ve dünya görüşü ele alınarak, bunun kadın konulu resimlerine yansıma biçimi incelenecektir. Bu çalışma süresince kadın konusu üzerinde çalışmalarını oluşturan iki ressamın konuya ilişkin hareket noktaları, uygulamada benzer ve ayrışan noktaları, konu üzerindeki düşünsel, psikolojik yönelimleri örnekler eşliğinde çözümlenip açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Modern Sanat, Resim, Anti-estetik, Jean Dubuffet, De Kooning