İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özge USLUCA ERİM, Handan DEMİR, F. Yelda GEZİCİOĞLU

NO Makale Adı
1505825608 KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA İLİŞKİN PAYLAŞIMLI BİR PROJE "MEZİTLİ DOKUMA PROJESİ"

Günümüzde yaşayan geleneksel dokuma örneklerinden biri olan, Mersin (İçel) İli'nin Mezitli ilçesinde yapılan dokumacılığın korunması ve yaşatılması kapsamında başlanan Mezitli Dokuma Projesi incelenecektir. Bölgenin tarihi, arkeolojik buluntular, müze örnekleri ve alan araştırmalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin (İçel) -Mezitli'nin eski dokumacılık merkezlerinden biri olduğu saptanmıştır. Anadolu'nun kültürel birikimlerinden biri olan dokumacılığın bölgede yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü olarak görüşmeler yapılmış, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulüp ile protokol yapılarak projenin başlangıcı sağlanmıştır. Bu projede, öncelikli olarak dokumacılığın korunması ve yaşatılması amacıyla kadınlara dokuma eğitiminin verilmesi esas alınmıştır. Bölgede konuya ilgi duyan kadınların katılımı, yer temini, tezgah-malzeme alımı, eğitim konularının saptanmasının ardından projenin ilk adımı olan dokuma eğitimi Kasım 2016- Haziran 2017 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Bu çalışma; projenin başlangıcı, aşamaları, eğitim süreci, teknik bilgiler, malzemeler ve kültürel miras olarak kabul edilen dokumacılığın yörede yeniden canlandırılması ile kadın eğitimi ve istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Mezitli Dokuma Projesi, Dokumacılık, Kültürel Miras, Yerel Dokumacılık, Geleneksel Dokumacılık