İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selvihan KILIÇ ATEŞ

NO Makale Adı
1503255764 BASKIRESİMLERİ İLE MİNİMALİST BİR SANATÇI: RICHARD SERRA

Amerika’da 1950’lerde baskı atölyelerinin kurulması, baskı teknikleriyle üretimi yaygınlaştırmış ve baskıresim daha çok heykeller ile bilinen Minimalist sanatçıların da anlatım dillerinden biri olmuştur. Minimalist heykeltraş Richard Serra (1939), Gemini G.E.L. baskı atölyesinde baskıresim teknikleriyle tanışmıştır. Serra baskıresimlerini litografi, serigrafi, gravür gibi geleneksel tekniklerle üretmiştir. Deneysel bir yaklaşımla baskıresim tekniklerinin sınırlarını zorlayan sanatçı, kendine özgü bir ifade dili geliştirmiştir. Serra, yoğun siyah bir mürekkep kullanarak katmanlı ve dokulu yüzeyler elde etmiştir. Renk ve dokunun yarattığı atmosfer sanatçının baskıresimlerinde fiziki ve psikolojik olarak etkili bir yapı oluşturmuştur. Serra'nın baskıresimleri, metal heykellerinin spiral formlarını ve anıtsallığını anımsatmıştır. Bu makalede; Minimalizm’in önde gelen sanatçılarından biri olan Amerikalı heykeltraş Richard Serra’nın baskıresimleri konu alınmıştır. Sanatçının baskıresimleri üzerinden teknik yaklaşımı ve bakış açısı, farklı disiplinlerde eser üretiminin gözlenebilir ve kendine özgü örüntüsü nitel araştırma yöntemleri kullanılarak betimlenmeye çalışılmıştır. Konu hakkında basılı ve elektronik kaynaklar taranmış, müze ve özel koleksiyonlardan sanatçının eserleri araştırılmış, sanatçı hakkında yapılmış konuşmalar irdelenerek sanat eleştirmeni ve yazarların yorumları incelenmiştir. Bir heykel sanatçısının baskıresim üretimi ve teknik çözümlemesi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Baskıresim, Minimalizm, Paintstick, Litografi, Serigrafi, Gravür.