İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gamze GÖRGÜNAY

NO Makale Adı
1502718267 PORSELEN YÜZEYLERDE SIRÜSTÜ DEKOR ÇALIŞMALARI

Avrupa’da düzenli porselen imalatı, Almanya’da 1713 tarihinde, Avusturya’da ise 1718 yılında başlamıştır. 1759 yılında İngiltere’de Josiah Wedgewood, 1748 yılında Rusya’da Dmitry Ivanovich Vinogradow, porselen alanında çalışmalar başlatan ilk kişiler olmuşlardır. Porselen üretiminde, ürün çeşitliliğini arttırmak için pek çok dekor tekniği geliştirilmiştir. Bunların arasında el dekorlu ürünlerin bir görgü ve prestij sembolü olarak görülmesi sebebiyle artan ilgi ve talep bu alanda yapılan çalışmaların geniş bir yelpazede oluşmasına neden olmuştur.Bu çalışmada incelenen porselen sırüstü yüzeylere uygulanan dekor çalışmalarında baskı dekorları, rezinat lüster teknikleri ve Avrupa’da Fransa, Almanya ve Macaristan porselenleri üzerine geliştirilmiş fırça dekorlarından ayırt edici özelliklere sahip olan üsluplara yer verilmiştir. Yapılan uygulamalarda kullanılan renklere, teknik özelliklere ve desenlere dair bilgiler de yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Porselen, Sırüstü Dekorlar, Fırça Dekor Üslupları, Herend, Meissen