İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İsmail TETİKCİ

NO Makale Adı
1502289479 RESİM SANATINDA KOPYA, TAKLİT VE ESİNLENME

Sanat tarihinde birbirini çağrıştıran, benzeri olan ya da aynısı olan sayısız eser mevcuttur. Bu eserlerin çözümlemesi veya aktarımı noktasında, birçok kavram ve tanımlama zorluğu söz konusudur. Bu çalışma ile özellikle resim sanatı tarihinde kopya, taklit, esin, (öykünme, ilham, inspiration) espri/yorum kopyası gibi kavramlar üzerinde durularak belirgin resimler örnek gösterilerek sanat eseri okumasının kolaylaştırılacağı düşünülmektedir. Söz konusu kavramlar arasındaki özgünlük ve benzerliklerin birbirinden ne ölçüde ayrılabileceği ya da ayrılamayacağı örneklerle olabildiğince açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Öznellik, yenilik, biricik olma durumu ile taklit, kopya, esin kavramları her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı bu tartışmanın bir tarafı olmak değil, özellikle Rönesans’tan günümüze kadar öğrenme ve kopya, taklit, esinlenme gibi kavramlar üzerinde durularak yeniden üretim üzerine açıklamalar sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: sanat, kopya, taklit, yorum kopya, öykünme