İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ekin DEVECİ

NO Makale Adı
1501673629 TIBBİ BİR VERİ OLARAK X-IŞINI GÖRÜNTÜSÜNÜN SANAT UYGULAMALARINA YANSIMALARI

Tıp biliminin direkt olarak çözmeye çalıştığı beden ve yüzyıllardır felsefe çalışmalarının odağındaki ruh, varoluş, yaratı, yok oluş gibi ontolojik kavramların, sanata dolaylı olarak kaynaklık ettiğini görüyoruz. Evrende bilinen canlılar içinde en mükemmel varlıklardan biri olan insan ve onun eşsiz mekanik yapısı tıp bilimi ile çözülmeye çalışılmış, elde edilen veriler sonraki zamanlara sanat aracılığı ile aktarılma olanağına da sahip olmuştur. Böylelikle antik çağlardan günümüze kurulan köprüler disiplinleri birbirine bağlamıştır.Bilimsel gelişmelerin hep yukarıya taşıdığı tıp alanı, bilim ve sanatın birbiri ile en çok etkileşime girdiği alanlardan biridir. Duvar resimlerindeki figüratif anlatımlar aynı zamanda ilk anatomik çizimler olarak değerlendirilebilir. Tıbbi bilgilerin görsel anlatılarının yer aldığı resimlere ise her çağda rastlamak mümkündür. Tıp biliminin geçen her yüzyılda ilerleme kaydetmesi sanatçılara tıbbi verileri çeşitli sanat uygulamalarında kullanmalarına imkan sağlamış, sanatsal dillerinin ifadesini farklılaştırmak ve güçlendirmek için de bu verilerden yararlanmışlardır. Söz konusu sanat uygulamaları arasında resim, fotoğraf gibi alanlar sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: X-Işını, Tıp ve Sanat, Tıbbi Çizim, Anatomik Çizim