İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR

NO Makale Adı
1500541512 ÇAĞDAŞ SANAT DİSİPLİNLERİ ARASI ETKİLEŞİMLERDE LİF SANATI

Günümüzde küreselleşme, “Sanat” kavramına yeni yaklaşımlar kazandırmıştır. Bu yaklaşımlar arasında öne çıkan; sanatın disiplinlerarası bir boyutla yeni bir sürece girmesidir. Sanata ilişkin bilinen her şey; yalnızca tanımların, anlamların ve içeriklerin değişimiyle değil, tüm sanat disiplinleri arasındaki sınırların erimesiyle de değişmektedir. Özellikle 1960’lı yıllarda ortaya çıkan post modern dönemde disiplinlerarası kurulan köprüler ve çoğulculuk ise kuşkusuz çok farklı ve dikkat çekici sanat ürünlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkışından itibaren resim, heykel ve mimarlık ile yakın ilişkilere sahip olan lif sanatı ise 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tekstile ait malzemelerin plastik sanatlar disiplinlerinde kullanımlarının gündeme gelmesi ile birlikte bir sanat biçimi olarak bağımsızlığını ilan etmekle kalmamış, çeşitli arayışların etkisiyle önemli atılımlar yaparak bugünkü kimliğini oluşturmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı pek çok disiplinle iç içe olan lif sanatını tanımlamak değil, disiplinlerarası ilişkilerde lif sanatının gelişme ve dönüşme sürecini geçmişin verileri ışığında değerlendirmek ve anlamaktır. Ayrıca lif sanatının oluşma sürecindeki önemli aşamaları hatırlatarak, disiplinlerarası sınırsız malzeme ve teknik paylaşımların sayısız olanak ve ifade tarzı oluşturduğuna dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Lif Sanatı, Tekstil Sanatı, Çağdaş Sanat, Disiplinlerarası Etkileşim