İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 34  Yaz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GÜRCÜM, Semiha KARTAL

NO Makale Adı
1500186220 BAUHAUS İLE TASARIMA DÖNÜŞEN ZANAAT

20. yüzyılın ilk dönemleri, endüstride ve sosyal hayatta yaşanan gelişmeler ve makineleşme karşısında, zanaat kavramının irdelendiği bir dönem olmuştur. Modernizm akımının ardından sanat ve fikir alanlarındaki bu çeşitlilik sonucunda kendi alanlarından farklı alanlarda eser vermeye başlayan sanatçılar ve mimarlar tasarım kavramının sanat ve zanaat kavramından ayrışmasına neden olmuştur. Seri üretimle estetikten uzak ürünlerin üretilmesi üretimde tasarıma ihtiyaç duyulmasına, zanaat ile tasarım kavramlarını buluşturmayı amaçlayan kurumların oluşmasına sebep olmuştur. 1919 yılında Almanya’da kurulan Bauhaus Tasarım Okulu adını tüm dünyaya duyurmayı başarmış tasarım eğitimini derinden etkilemiş yenilikçi bir tasarım okuludur. Bauhaus’un en önemli özelliği öğretim programında zanaatın tasarıma dönüştürüldüğü düşün süreçleri yaşanması olmuştur. Bu süreçlerde pekçok usta öğretici kendi teorilerini öğrencilerle paylaşarak, bir nevi tasarım deneyleri ortaya koymuşlardır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, zanaat ürünlerinin tasarım ürünlerine dönüşmesinde etkili olan 20. yüzyıl modernizminin başat süreçlerini yaratan, Walter Gropius tarafından oluşturulmuş Bauhaus öğretim programını ve Bauhaus zanaat atölyelerini irdelemek olarak belirlenmiştir. Zanaatı tasarımla buluşturan katılımcı atölye ortamının oluşturulmasıyla etkileşimli ve disiplinler arası bir tasarım eğitimi anlayışının öncüsü olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bauhaus tasarım okulu, tasarım eğitimi, zanaat.