İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 37  Güz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ümran KAYA, Sinem ŞANLI

NO Makale Adı
1500047626 ÇİVİT OTU İLE BOYANAN İPEK, PAMUK VE YÜN KUMAŞLARIN BAZI HASLIK DEĞERLERİ

Anadolu’da yüzyıllardır yapılan bitkisel boyacılıkta kullanılan bitkiler Türkiye’nin coğrafi yapısındaki farklılıklarından dolayı çeşitlilik göstermektedirler. Bu çeşitlilik bitkisel boyacılık için önem arz etmektedir.Bu araştırmanın amacı; bitkisel boyacılıkta kullanılan çivit otunun taze ve kuru yapraklarından boyama yaparak pamuk, yün ve ipek kumaşları boyamak ve boyamalardan elde edilen renklerin ışık, sürtünme ve yıkama haslıklarını belirlemektir. Çivit otu bitkisinin kumaş boyama işleminde kullanılması için boyama reçeteleri hazırlanmıştır. Boyama işleminde şap, bakır sülfat, demir sülfat, sodyum hidrosülfat mordanı ve şartlanma için sodyum hidroksit kullanılarak mordanlı ve mordansız olmak üzere 36 boyama yapılmıştır. Boyama sonrasında kumaşların ışık, sürtünme ve yıkama haslıkları ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Elde edilen renklerin haslık ölçümleri İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölüm laboratuarında yapılmıştır. Çivit otu ile yapılan boyama işlemleri sonucunda pamuk, yün ve ipek kumaşlarda ışık, yıkama ve sürtünme haslıkları istenilen düzeyde ve kullanılabilir durumdadır.

Anahtar Kelimeler: Çivit otu, Işık haslığı, Sürtünme haslığı, Yıkama haslığı