İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çiğdem PALA MULL

NO Makale Adı
1499349825 CHINUA ACHEBE’NİN THINGS FALL APART ADLI ROMANINDA KÜLTÜR ÇATIŞMASI

Nijeryalı yazar Chinua Achebe 1959 yılında yazdığı Things Fall Apart adlı romanında Batı Nijerya’da yaşayan İboların 1850-1900 yılları arasında, İngiliz kolonilerinin ve Hristiyan misyonerlerinin gelişinden önceki ve sonraki hayatlarını anlatır. Achebe romanında, İboların günlük hayatlarını, geleneklerini, törenlerini ve inançlarını neredeyse bir belgesel tarzında, romantizmden uzak bir şekilde bütün çıplaklığıyla gözler önüne serer. Batı kanonunda Afrika ve Afrikalıların yanlış şekillerde temsi edilmelerine bir tepki olarak Nijerya’daki kabile kültürü ile Batı sömürgeciliğinin karşılaşmasını tüm yönleriyle anlatmaya çalışır. Hedef kitlesi Batılı okuyuculardır ve İbo kültürünün de kendi içinde dengeli, hoşgörülü, demokratik, gelişmeye açık bir sistem olduğunu, ayrıca tutarlı ve işlevsel bir inanç sistemi ile yargı sistemine sahip olduğunu romanın kurgusu içinde anlatır. Afrika’nın sessiz ya da anlaşılmaz bir kıta olmadığını İngilizce olarak ve Avrupalı bir tür olan roman türü ile göstermesi dikkat çekicidir. Bu çalışmada İbo kültürünün temsilini inceleyerek Achebe’nin romanında çokkültürcülük kavramını nasıl sorgulayıp derinleştirdiği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürcülük, sömürgecilik, temsil, kültür çatışması.