İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 34  Yaz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şafak Çetin ÖZKAN

NO Makale Adı
1498737020 ÇAĞDAŞ SANATTA BİR ÜRETİM YÖNTEMİ OLARAK SERAMİK MALZEMENİN TAHRİBATININ ARAÇSALLAŞTIRILMASI

Bu makalede; sanatsal yaratım sürecinde yok ediş seramik malzeme özelinde incelenmiştir. Seramik kullanarak yaratma sürecinde yok etme konusunu kapsayan bir bellek oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla Ai Weiwei’in “Han Dynasty Urn with Coca-Cola Logo paint” ve “ Dropping a Han Dynasty Urn”, Manuel Salvisberg’in “Fragments of History”, David Cushway’in “Fragments”, Monika Patuszyńska’nın “Bastards” serisi, Carl Andre’nin “Equivalent VIII”, Claire Twomey’in “Consciousness/Conscience” ve “Trophy” isimli işleri incelenmiştir. Konunun Türkiye’deki örnekleri belirlenmiş ve üç seramik sanatçısının işleri üzerinden örneklenmiştir. Burçak Bingöl’ün “Self-Conscious” ve “Yaşanacak Altın Çağların Sonuncusu”, İnsel İnal’ın “Kendi Şehrini Yarat”, Mustafa Ural’ın “Aşkın Halleri" eserleri seçilmiştir. Bu eserler yorumlanarak sanatçıların çıkış noktaları ve tahribat ile olan ilişkileri açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Seramik sanatı, Seramik, Yok oluş, Yıkım