İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevcan IŞIK

NO Makale Adı
1497597951 “YAŞLI ŞEF MSHLANGA” ADLI HİKAYENİN GREIMAS’ÇI GÖSTERGEBİLİME GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı Doris Lessing’in kısa hikayesiYaşlı Şef Mshlanga’yı (1951) Greimas’ın aktan modeline göre incelemektir. Hikaye, adının bilinmediği başkarakterin çocukluğundan ergenliğine geçen süreyi kapsamaktadır. Hikayeyi anlamak için siyah kültür ve beyaz kültür arasındaki çatışmayı gözlemlemek çok önemlidir. Takma adı Nkosikaas (Ö1) olan başkarakterin siyahiler ile ilgili fikri çocukken okuduğu masallardan ve ailesinden edindiğidir. Yaşlı şef Mshlanga (Ö2) ile karşılaşana kadar bu fikre inanmaktadır. Bu karşılaşmadan sonra Ö1 siyahilere karşı daha nazik olmaya başlar ve onlarla selamlaşır. Bu şekilde davranarak siyahilerin topraklarında yaşamasını haklılaştırmaya çalışıyor gibidir ancak bunun siyahilere bir faydası yoktur. Hikâyenin anlamı yüzeysel anlamdan başlanılarak soyut veya derin anlama yapılan bir araştırmayla bulunmaya çalışılacaktır. Yüzeysel anlamı araştırırken hikâye üç ana kesite ayrılacaktır.Bu kesitlerde birey ya da soyut şeyler olabilenözneler zaman ve uzamdaki yerlerine uygun olarak gösterileceklerdir.Bunun yanı sıra, aktanların figurative yapılarına değinilecektir. Son olarak, semiyotik karelerde anlatının ana temasını oluşturan zıtlıklar anlam bilimsel düzeyde gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Doris Lessing, Siyah kültür, beyaz kültür ve zıtlıklar.