İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Funda ESİN

NO Makale Adı
1496686527 BELA BARTOK’UN PERSPEKTİFİNDEN TÜRK VE MACAR HALK MÜZİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Halk müziği üzerine konferanslar vermek ve incelemelerde bulunmak amacıyla 1936 senesinde davetli olarak Türkiye’ye gelen tanınmış Macar etnomüzikolog ve besteci Bela Bartok, Türk ve Macar halk müzikleri konusunda önemli bulgulara ulaşmış ve her iki kültürün halk müziği arasında birçok benzerlikler saptamıştır. Bartok’un, Anadolu’da, özellikle Adana ve yöresinde Türk halk müziği üzerine gerçekleştirdiği derleme çalışmalarında kendisine, çok sesli Türk müziğinin önde gelen isimlerinden A. Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses de eşlik etmişlerdir. Saha taraması sonucu elde edilen bulgular üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar ve bu çalışmaları destekleyen karşılaştırmalı nota örnekleri, Türk ve Macar halk müziklerinin menşei ve birbirinden etkileşim durumlarını açıkça ortaya koyan sonuçlar vermiştir. Bazı farklılıklar olmasına rağmen Türk ve Macar halk müziği şiirleri ve ritimleri arasında görülen yakın bağ, Macar müziğinin eski Türk mirası olduğu gerçeğini güçlendirmiştir.Bu makalede, Bela Bartok’un Türkiye’de yaptığı derleme çalışmaları ışığında Türk Halk Müziği ile Macar Halk Müziği arasındaki benzeyen ya da ayrılan yanlar üzerinde inceleme yapma amacı güdülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bela Bartok, Türk ve Macar Halk Müziği, Kültürel etkileşim.