İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İlyas SEVİNDİK, Ayşe OKUR

NO Makale Adı
1494490469 TÜRK RESİM SANATINDA YER ALAN KONYALI SANATÇILAR

Osmanlı Devleti’nin son döneminde, Batılılaşma sürecine giren Türk resim sanatı Cumhuriyet’in ilk döneminde de bu süreci devam ettirerek, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılılaşma hareketleri ile birlikte kendini göstermiştir. 1914 ve 1950 yılları arasında çeşitli grup hareketleri ile birlikte devam eden, daha sonra da bireyselleşmenin ön plana çıktığı üslup arayışlarıyla günümüze kadar gelişme göstermiştir. Cumhuriyet’ten günümüze gelen zaman diliminde gerek Batı sanatında gerek Batılı anlamda Türk resim sanatında farklı anlayışların, anlatım ve çalışma yöntemleri birbirini izleyerek resim sanatımızın dili çeşitlenmiştir. Bu çeşitlilik içerisinde Türk resim sanatında her yöreden sanatçılar yetişerek yurt köşelerinde ülkemize hizmet etmişlerdir. Selçuklu’ ya başkentlik etmiş, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde de önemli bir yere sahip olan Konya, ülkemize önemli sanatçılar yetiştirmesini bilmiştir. Bu çalışmada Konya’da doğmuş ve yurdun değişik köşelerinde eser üreten, çağdaş Türk resim sanatı içerisinde yer alan Konyalı sanatçılarımızdan bazıları ve eserleri ele alınmıştır. Çalışma literatür taraması şeklinde yapılarak elde edilen veriler betimsel olarak bir araya getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konyalı sanatçılar, Şahabeddin Uzluk, Habip Aydoğdu, Özdemir Altan, Hayati Misman, Mehmet Büyükçanga.