İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GÜRCÜM, Arzu ARSLAN

NO Makale Adı
1494025271 19. YÜZYIL SÜFRAJ HAREKETİNDE SESSİZ DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLARAK REFORM KIYAFETİ

Günümüzde varlıklarını sürdüren toplumların tarihlerine bakıldığında sayısız mücadeleler yaşadıkları görülmektedir. Milletlerin, etnik grupların, ırkların vatandaşlık haklarını elde edebilmek için verdikleri uğraşlar içerisinde kadınlar da kendi varoluşlarını ortaya koyabilmek için sayısız zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Fransız Devrimi ile tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan sosyal dönüşüm kadınların da temel haklar çerçevesinde yasal haklarını elde etmelerinde harekete geçme farkındalığı yaratmıştır. Başta ABD olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde dernekler kurmuşlar, çeşitli eylemler ve toplantılar düzenlemişlerdir. “Süfrajetler” olarak tarihe geçen bu hareketin öncü liderleri, kadınların özellikle oy kullanma hakkını elde etmeleri için uğraşmışlardır. Toplumun farklı kesimlerinde yer alan pek çok kadının desteğini alan süfrajetler bu eylemlerin yanında korse içine hapsolan bedenlerini ve hareket zorluğuna neden olan kıyafetlerinden de kurtulmak istemişlerdir. İlk kez Amelia Jenks Bloomer tarafından giyilen “şalvar benzeri kısa büzgülü pantolon” ile reform kıyafetinin de temellerini atmışlardır. Bu çalışmanın amacı, Süfrajet hareketi ile toplumsal haklarını elde etmeye çalışan kadınların aynı zamanda Kıyafet Reformu’ndaki tarihsel süreci ve modaya etkilerini ortaya koymaya çalışan derleme araştırmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Süfrajet, kıyafet reformu, Bloomer kostümü, kadın hareketleri.