İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Muharrem ÖZDEN, Levent DOĞAN

NO Makale Adı
1493464339 DOĞU TRAKYA AĞIZLARINDA KULLANILAN İKİLEMELER

Bu çalışmada Doğu Trakya Ağızlarında yazı dilimizde bulunan veya yazı dilinin dışında kullanımı görülen ikilemeler ele alınmıştır. Adı geçen yöre ağızlarıyla ilgili ağız çalışmalarında geçen metinlerden, çalışmaların sözlük bölümlerinden ve Derleme Sözlüğünden alınan bu ikilemeler; anlam bakımından, sözcük yapısı bakımından, şekil ve kuruluş bakımından ve görev bakımından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Trakya, İkileme, Derleme Sözlüğü, Sözcük Yapısı