İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özge KILIÇ, H. Feriha AKPINARLI

NO Makale Adı
1493296572 TEPME KEÇE ÜRETİMİ YAPAN ATÖLYELERDE UYGULANAN BİTİM (APRE) İŞLEMLERİ

Türklerin günümüze kadar süre gelen ve değeri farklı materyaller, tasarımlar ve işlemler ile gün geçtikçe artırılmaya çalışılan önemli el sanatlarından biri de “keçe”dir. Günümüzde geleneksel kullanım ve işlemlerden farklı olarak keçe ürünlerinin tasarlanmasında ve üretiminde kolay ve estetik kullanımını sağlayacak birtakım bitim işlemleri(apre) zanaatkârlar ya da sanatçılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerin özellikleri ile ilgili araştırmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle keçelerde uygulanan bitim işlemleri özelliklerinin uygulanma sürecinin araştırılması ve incelenmesi araştırma kapsamında ele alınmıştır. Araştırmada; tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara, Konya, Afyon ve İzmir illerindeki keçe atölyelerinde çalışan 33 keçe ustası oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; keçe ürünlerin kullanımında; elyaf dökülmesi, estetik görünüm kazandırma ve kenar düzgünleştirmenin yapıldığı, farklı özellikler kazandırmada ise güve yemezlik bitim işlemlerinin uygulandığı tespit edilmiştir. Ürünler açısından bakıldığında ise; sikkede yakma ve jiletle temizleme, şalda ütüleme, silgi keçesi-çoban kepeneği ve net görüntü isteyen ürünlerde pres, şapkalarda kalıp ve buhar ile şekillendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tepme keçe, bitim işlemi, apre, tekstil.