İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Semih KAPLAN

NO Makale Adı
1491829781 GELENEKSEL ÇİNİ İLE ÇAĞDAŞ RESİM

Seramik ve resmin birlikte kullanımı tarih öncesi çağlara kadar uzanmaktadır. İnsanlığın estetik duyarlığı ve görsel alfabesi geliştikçe nokta çizgi ve lekelerle başlayan geometrik istifler zengin bir biçim dilinin sağladığı olanaklarla resim düzlemine taşınan sonsuz çeşitlilikte bir görsel birikime ulaşmıştır. İslam seramiklerinde özellikle beyaz bünyeli astar ve çamurun kullanılmaya başlanması ile seramik ve çinilerde görülen resimsel betimlemelerin hem kompozisyon, hem konu hem de renk olarak zenginleştiği görülmektedir. Çini sanatını çeşitli resim teknikleri ile buluşturmak serbest boyama tekniklerinin bu zenginliği sürdürmesinin yenilikçi yolu olabilir. Böylece çini sanatının iç dinamiklerinin korunarak geçmişle bağını kaybetmeden çağdaş yaklaşımlarla yeniden yorumlanmasının yolu açılmış olur. Sıraltı resim teknikleri ile ortak noktaları olan çeşitli resim tekniklerinin buluşması çini yüzeylerde yeni anlatım biçimlerinin önünü açacaktır. Çini sanatı ile bağlantılı yeni üretim önerileri alanın kelime haznesini genişletip çoğaltacağı gibi bu alanda üretim yapacak, geçmiş çini sanatından özgürce yararlanarak deneysel yöntemlerle buluşturacak sanatçılar için doğurgan bir üretim alanı olarak ilgi beklemektedir. Bu çalışmada çini ve taş çini yüzeyler üzerinde ve üç boyutlu formlarda sıraltı boyama tekniği, serbest sürüş teknikleri ve çini geleneğinin birlikte kullanımı ile elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çini, Resim, Suluboya, Gelenek, Modern