İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ferit YAZICI

NO Makale Adı
1491386471 GÜNÜMÜZ HEYKELİNİN SERGİLENMESİNDE ALTERNATİF ALAN OLARAK SUALTI MÜZELERİ

Sualtı arkeologlarının buluntularına dair yerinde çekilen fotoğrafların sunduğu farklı görselliğin, bugün bir bir çoğalan sualtı müzelerinin ilk oluşumu için fikir verdiği düşünülebilir. Sualtı müzelerinin temeli sayılabilecek fikir yaklaşık on yıl kadar önce Jason DeCaires Taylor tarafından ortaya atılmıştır. Taylor’ın ilk olarak Atlas Okyanusu’ndaki Grenada adası sahilinde oluşturduğu sualtı heykel bahçesini, 2009 yılında Meksika’nın Cancun şehri yakınlarında gerçekleştirdiği “MUSA” adındaki ilk sualtı müzesi takip etmiştir. Taylor yerel halktan oluşan canlı modellerden kalıp alarak oluşturduğu heykel müzesi ile günümüz heykel sanatının sergilenmesinde yeni bir alanın kazandırılmasına öncülük etmiştir.Bu çalışmanın amacı, heykel sergilenmesinde alternatif bir alan olan sualtı müzelerinin önemini ortaya koymaktır. Gerek sanatsal, gerekse ekolojik hayata katkıları ve turizmi canlandırması yönünde önemli olduğu bilinen Sualtı Müzelerinden Meksika Cancun’daki MUSA ile 2015 yılında açılan Side Sualtı Müzesi örneklem olarak belirlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Side Sualtı Müzesi’nin kavramsal ve teknik eksiklikleri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sualtı Müzesi, Heykel, Jason DeCaires Taylor