İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fazıla Derya AGİŞ

NO Makale Adı
1489097756 YAHUDİ İSPANYOLCASI, TÜRKÇE, ÇAĞDAŞ İSPANYOLCA VE İTALYANCA DEYİM VE ATASÖZLERİNDE YÜZ

Bu çalışmada, De Punta Pie a Kavesa: Trezoro Sefaradi [Ayak Parmağından Başa: Sefarad Hazinesi] (2006) adlı Beki Bardavid ve Fani Ender tarafından derlenen kitaptaki Yahudi İspanyolcası yüz beden bölümü ile ilgili deyim ve atasözleri analiz edilir. Anadili Yahudi İspanyolcası olan Sefaradlar’ın yüz beden organı ile farklı olumsuz ve olumlu duygular ifade eden deyim ve atasözleri ile kurdukları iletişim incelenir. Bu duygular Lazarus (1991)’un kuramına göre sınıflandırılır. Dolayısıyla, analizlerde bahsedilen olumsuz duygular iğrenme/ nefret, öfke, üzüntü ve utanç; olumlu duygular ise mutluluk ve sevgidir. Ayrıca Yahudi İspanyolcası deyim ve atasözleri Türk, İspanyol ve İtalyanlar tarafından kullanılan deyim ve atasözleri ile karşılaştırılır.

Anahtar kelimeler: Bilişsel Dilbilim, Nezaket, Kavramsal Eğretilemeler, Türkçe, İspanyolca, İtalyanca ve Yahudi İspanyolcası Atasözleri ve Deyimler