İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehtap DEMİR

NO Makale Adı
1489070188 MUSIC AS A CULTURAL DIPLOMACY BETWEEN ISRAEL AND TURKEY (2008-2016)

Bu araştırmanın amacı, müziksel ve kültürel diplomasinin Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkileri nasıl etkilediğini araştırmaktır. Kültürel diplomasi, farklı kültür grupları arasındaki karşılıklı yararlanmayı teşvik amacıyla fikir ve bilgi alışverişini kapsar. Müzik diplomasisi, saygı, işbirliği ve anlayışa yönelik şarkıların kullanılmasıdır. Makale, İsrail ve Türkiye'nin, diplomatik ilişkiler açısından en düşük düzeyde bağlantıya sahip oldukları zaman dostça bağları korumak için müzik ve kültür alışverişi güçlerinden nasıl yararlandıklarını vurgular. 2010’da iki ülkenin diplomatik krizi sırasında, her iki ülkenin müzisyenleri barış elçisi rollerini üstlenmiş ve kitleleri konser yoluyla rahatlatmaya yardımcı olmuşlardır. Bu makale, yapılandırmacı uluslararası ilişkiler kuramını kullanarak kültür ve müziğin ülkeler arasındaki işbirliği ve iletişimi geliştirmeye yönelik önemli diplomatik araçlar olduğunu irdeler. Bu bağlamda, İsrail ve Türkiye arasında müziksel ve kültürel diplomasiyi mümkün olan en üst düzeye yükseltmek ve biribirilerinin kültürel eşsizliğine saygı duymanın yollarını bulmak çok önemlidir. Bu makalenin konusu, siyaset, uluslararası ilişkiler ve kültürel çalışmalar da dahil olmak üzere disiplinlerarası bağlamda müzikolojinin tarihsel ve eleştirel yöntemi aracılığıyla araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İsrail, Türkiye, Kültürel Diplomasi, Müzik, Uluslararası İlişkiler