İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Süleyman İRGİN

NO Makale Adı
1488804984 “FRANSIZ DENİZ ZIRHLISI BOUVET’İN ÇANAKKALE’DE BATIŞI” ADLI ESERİN ANALİZİ

Geçmişten günümüze her dönem sanat hakkında farklı tanımlamalar ve yorumlamalar yapılmıştır. Sanatın ne olduğu konusunda sanatçılar, eleştirmenler, sanat tarihçileri ve sanat felsefecileri ortak bir karara (henüz) varamamışlardır. Sanat tarihini kuşatan değerli tabloları gözden geçirdiğimizde hiç bir eserin ötekine bire bir benzemediğini görürüz. Üslûplar ve akımlar birbirinden nasıl ayrı ise türlü uygarlıkların sanatı da dinlere ve kültürlere göre ayrılır. Fakat tarihin ilk çağlarından bu yana meydana getirilmiş resimlerin toplu bir benzerliği var ki, o da sanatçı ile tabiatın sentezini kurmuş olmalarıdır. Anlayış, duyuş, teknik ne olursa olsun bunlar hangi çağın, hangi uygarlığın malı olursa olsun resim, çoğu zaman çağdaş sanatta olduğu gibi bir tabiat yorumudur. Ressam, her daim objeleri dış dünyayı canlandırma ya da sadece o dış dünyanın duygusunda, düşünüşünde uyandırdığı tepkileri biçimlendirme ve geleceğe aktarma çabasında olmuştur. Bu eksende Türk resim sanatında deniz temasını romantik ve tarihi belge niteliği ile ilk olarak gerçekçi tarzda betimleyen Asker Ressamlardan biri de Diyarbakırlı Tahsin Siret Bey’dir. Sanatçı denize olan tutkusunu özellikle Çanakkale Deniz Savaşı döneminde kompoze ettiği eserleri ile Türk sanat tarihi araştırmalarına önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda sanatçının irdelemeye ve analiz edilmeye değer görülen “Fransız Deniz Zırhlısı Bouvet’in Çanakkale’de Batışı” adlı bu eseri sanatın eleştiri basamaklarına göre detaylı analizi yapılarak ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Asker Ressam, Diyarbakırlı Tahsin Siret Bey ve Çanakkale Deniz Savaşı.