İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seda BALKAN

NO Makale Adı
1488670694 ALPHONSE MUCHA’NIN ESERLERİNDEKİ TİPOGRAFİK VE GÖRSEL ELEMANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEMELTASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

19. yüzyıl sonlarına doğru adını dünyaya duyuran Art Nouveau akımı, sanat ve zanaat ayrımını ortadan kaldırmayı ve el üretimini ön plana çıkarmayı savunmuştur. Tümüyle özgün bir üsluplaştırmayı getiren bu akım, mimari, mobilya, mücevher tasarımı, grafik gibi birçok alanda görülmüştür. Bu akımla birlikte afiş, bir sanat yapıtı olarak kabul edilmeye başlanmıştır ve Mucha’nın çarpıcı afiş tasarımları sokaklarda kendini gösterdikçe, Mucha için ününün asırlar boyu süreceği bir dönem başlamıştır.Bu araştırmada; Mucha’nın afiş tasarımlarındaki tipografik ve görsel elemanlar arasındaki ilişki temel tasarım ilkeleri bakımından incelenmektedir. Bunun yanında Art Nouveau akımı, tipografi ve temel tasarım ilkeleri üzerine ayrıntılı bir değerlendirme yapılmaktadır. Sanatçının birçok afiş çalışması içinden, tiyatro sanatçısı Sarah Bernhardt için tasarladığı afişler örnekleme alınmış, temel tasarım ilkeleri ve tipografik çözümlemelere dayandırılarak eser yorumlaması yapılmıştır.Mucha’nın, Bernhardt için tasarladığı afişlerin temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tipografik ve görsel elemanlar arasındaki uyumunu inceleyen nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada ele alınan afiş çalışmalarındaki tipografik ve görsel elemanlar arasındaki ilişki, temel tasarım ilkeleri bakımından incelendiğinde, kullanılan görsel ve tipografik elemanların azami uyum içinde olduğu ve biçimsel özelliklerin içeriği yansıtmakta olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alphonse Mucha, Afiş, Tipografi, Temel Tasrım İlkeleri, Litografi