İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevgi KAYALIOĞLU

NO Makale Adı
1488191552 TÜRK NAİF SANATÇILARDAN HÜSEYİN YÜCE, FAHİR AKSOY VE FATMA EYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye’de 1950’lerde hâkim olan Soyut Sanat anlayışı birtakım toplumsal, siyasal ve kültürel nedenlerden dolayı biçim değiştirmiş ve zaman zaman Türk-İslam sentezine dayanan soyut resimler yapılmaya başlanmıştır. Böyle bir sanatsal ortamda 1960’larda Hüseyin Yüce’nin resimlerinin keşfedilmesiyle gündeme gelen Naif Sanat, sanat akımların birbirinin reddine dayanan oluşum geleneklerinin aksine farklı bir anlayış üzerine temellendirilmiştir. Bu araştırmada, Türk naif sanatçılarından Hüseyin Yüce, Fahir Aksoy ve Fatma Eye’nin yaşam öykülerine değinilerek onların sanatsal eğilimleri, anlayışları ve eserlerinin nitelikleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Naif Sanat, İnsite Sanat, Hüseyin Yüce, Fahir Aksoy, Fatma Eye.