İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Duygu DİNÇELİ

NO Makale Adı
1487688558 SANAT VE TASARIM ETİĞİ

Sanat, çağlar boyu insanlar arası iletişimde önemli bir görev üstlenmiştir. Kimi zaman gerçeklik duygusunun yansıması olmuş, kimi zaman da ideal olanı sunmayı hedeflemiştir. Bunu gerçekleştirirken de estetik değerlerden olabildiğince yararlanmıştır. Fakat bu değerler, çağa ve toplumlara göre değişim göstermiş, tarihsel olgular ve değişen yaşam biçimleri toplumun algısını ve sanatçının sanata olan bakış açısını değiştirmiştir. Toplumların sahip olduğu değerlere göre de sanatın nasıl alımlanacağı önemli bir konu olmuştur. Etik değerler, sanatın algılanmasında önemli olmuş, sanat disiplininde uyulması gereken kuralların bütünü oluşturmuştur. Bütün disiplinlerde yer alan bu değerler, toplumda hazır bulunan normlarla yetinmeyerek bu normları tartışan felsefi bir süreç olmuştur. Günümüzde bu sürecin bazı sanatçılar tarafından farklı anlaşıldığını görmekteyiz. Çünkü sanat, sanatçıya birçok anlatım biçiminden bir tanesini seçmek için belirli bir özgürlük alanı sunmuştur. Bu durumda sanatçının nasıl davranması ve ne kadar özgür olması gerektiği de önemli bir konu olmuştur. Bu bakımdan; sanatın anlamının ve sanatçının sahip olması gereken evrensel etik değerlerin ne kadar önemli olduğu bilinmelidir. Bu doğrultuda yapılan araştırmada, etik kavramının günümüzde nasıl algılandığı ve toplumların sanata olan bakışı bazı intihal örnekleriyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etik, Sanat, Sanatçı, Estetik, İntihal, İletişim