İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yurdagül KILIÇ

NO Makale Adı
1487679810 NESNEDEN İMGEYE - İMGEDEN NESNEYE: KAVRAMSAL SANAT

1960’lı yılların sonuna doğru yeni bir anlayış olarak ortaya çıktığı düşünülen ve sanat dünyasında oldukça büyük tartışmalara sebep olan Kavramsal Sanat; sanatın resim, heykel gibi özel bir türle sınırlandırılmasına, sanat eserlerinin galerilerde, müzelerde sergilenmesine karşı çıkan, nesnenin önemini yitirdiği, düşüncenin ön plana çıktığı bir anlayıştır. 18. yüzyıldan itibaren Postmodernizmle birlikte boy gösteren sanat akımları, sanatın asıl konusu olarak adlandırılan nesnenin farklı yer ve zamanda farklı anlamlar ifade etmesine sebep olmuştur. Postmodern çağda sanat her yerde ve her şeydedir ve imgelerin sınırlandırılması düşünülemez.
Bu çalışmada; uluslararası sanat ortamında etkili olan, sanatın ticarileşmesine ve biçimci sanat kuramına karşı gelişen kavramsal sanatın çıkış noktası incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ilgili literatürlerin taranmasıyla elde edilen bilgiler ve ortaya çıkan bulgular, bu bağlamda değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kavramsal Sanat, Nesne, İmge, Postmodernizm