İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet ÖZER, Uğurcan AKYÜZ

NO Makale Adı
1485534569 KİNETİK HEYKEL TÜRLERİ

Bilimsel bir terim olan kinetik kelimesi güzel sanatlar alanında ilk kez 1920’de Naum Gabo ve Antoine Pevsner tarafından, Gerçekçi Bildirge'de (Realist Manifesto) kullanılmıştır. Kinetik heykelde görsel ya da gerçek hareket şeklinde belirlenebilen hareket temel ögedir. Bu heykel türünün sanatçıları sadece nesnel görüntü ile yetinmemiş, hareketi eserlerinin ana nüvesi olarak tasarlamıştır. Bu çalışmada 20. yüzyılın başlarında başlayan ve 1960’lardan itibaren yaygılaşan kinetik heykelin türleri ele alınmıştır. Beş alt grup altında değerlendirilen kinetik heykel türleri 20. yüzyılın başından günümüze kadar gelen eserler ve sanatçıları ile birlikte incelenmiştir. 5 alt grupta ele alının kinetik heykel türleri ise 1: Optik Yanılsama ile oluşturulan kinetik heykel, 2: Doğal yollarla (Hava akımı, rüzgâr, yağmur, su gibi) elde edilen hareketle oluşturulan kinetik heykel, 3: İzleyici katılımıyla oluşturulan kinetik heykel, 4: Işıktan yararlanılarak üretilen kinetik heykel, 5: Bir makine aracılığıyla hareket kazandırılarak oluşturulan kinetik heykeldir.

Anahtar Kelimeler: Kinetik Heykel, Optik Yanılsama, Işık Sanatı