İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Naile Rengin OYMAN

NO Makale Adı
1485513971 TAKI SANATINDA İĞNELİ DOKUMALAR

Grafik kâğıt üzerinde tasarlanan takının yarı yumuşak veya köpük bir pano üzerinde iğne ile dokuma tekniği, ilk kez Diane Fitzgerald ve Helen Banes tarafından 1993 yılında ayrıntılı olarak “Beads and Threads: A New Technique for Fiber Jewelery” isimli kitapta anlatılmıştır. Ardından 1996 yılında, Donna Rhodes ve Kathy Stachowicz, “Pin-Weaving Creative Variations” isimli konuyla ilgili bir monografi yayınlanmıştır. İğneli dokuma taşınabilir olan çok az araç-gereç gerektirir. Kullanılan malzemeler hem ekonomik hem de hazır malzemelerdir. Köpük bir yüzey üzerinde, çözgü ve atkı iplerinin atkı yüzlü dokuma tekniği ile tercihen ipek ip (yün, pamuk veya sentetik ipte kullanılabilir) ve yine tercihen çelik toplu iğne kullanarak istenilen herhangi bir şekil oluşturulabilir. Doğal boncuklar, iğneli dokuma takı üretimi için son derece güzel sonuç vermektedir. Bu çalışmada; Meksika, Peru, Brezilya, Kolombiya v.b. gibi bazı yerli kabilelerde, Çin, Eski Mısır ve Anadolu'nun geleneksel sembolleri, motif ve objeleri kullanılarak üretilmiş olan iğneli dokuma tekniği ile yapılmış takılar örneklerle açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: İğneli dokuma, Takı sanatı, Tekstil takı sanatı