İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Canan DELİDUMAN, Sinan ÇAKMAK

NO Makale Adı
1484814098 KÜLTÜREL AFİŞ UYGULAMALARINDA İLLÜSTRASYON

Afiş sanatı, ortaya çıkış tarihinden itibaren belli bir olayı veya durumu hedef kitlesine ulaştırmak amacıyla toplumlara hizmet etmiştir. Afiş uygulamalarının etkinliği her geçen dönem yüksek bir ivme kazanmış ve önemini artırmıştır. Bu bağlamda teknoloji ile bağlantılı olarak tasarım aşamasından geçen sanat eserleri ortaya çıkmıştır. Aynı doğrultuda ortaya çıkan sanat eserleri, içinde bulunulan dönem şartlarına göre çeşitli teknikler ışığında yoluna devam etmiştir. Görsel eğitimin toplumlar üzerinde gerek geçmişte gerek günümüzde ne derece önemli bir etki bıraktığı tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle illüstrasyon uygulamalarının ilgi çekme ve kalıcı olma özelliğinden dolayı hedef kitle üzerindeki etkisi üst seviyede olmuştur. Bu çalışmada, içeriksel olarak illüstrasyon ve grafik tasarım elemanı olan afiş uygulamaları gelişen teknoloji ile birlikte ele alınmıştır. Tarihsel süreçler hakkında bilgilendirme yapılarak afiş sanatının türleri arasında yer alan kültürel afiş uygulamaları ile sınırlandırılmıştır. Gelişen teknolojinin ürünleri olan bilgisayar destekli programlardan yararlanılarak çeşitli kültürel afiş uygulamaları yapılmıştır. Bu tarz afiş uygulamalarının hedef kitle üzerindeki etkileri irdelenmiş ve yorumlanarak pekiştirilmiştir. Bu doğrultuda illüstrasyon sanatının kültürel afiş uygulamaları üzerindeki etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Afiş, İllüstrasyon, Tiyatro Afişi, Sinema Afişi