İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Ali BÖYÜKPARMAKSIZ, Ayşe OKUR

NO Makale Adı
1484642761 ULUSAL RESİM YARIŞMALARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Ulusal resim yarışmaları, sanat dünyası için genç yeteneklerin ortaya çıkmasında ve yeni yapıtların üretilmesinde, sanat öğrencilerinin kendilerini ifade edebilme, alan içinde isimlerini duyurabilme, farklı sanat disiplinlerinden insanlarla iletişime geçebilme ve halk tarafından tanınma olanağı sağlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın konusu ulusal resim yarışmalarına yönelik öğrenci görüşlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Literatür incelendiğinde, bu konuda önemli bir eksikliğin olduğu görülmüştür. Bu anlamda yapılan araştırmanın temel amacı, çeşitli adlar altında yapılan ulusal resim yarışmalarına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu amaçla “ulusal resim yarışmalarına yönelik öğrenci görüşleri nelerdir” sorusuna cevap aranmıştır. Bu çalışma Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı ile Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Eğitimi, Ulusal Resim Yarışmaları, Öğrenci Görüşleri