İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ezgi GÖKÇE, Can GÖKÇE

NO Makale Adı
1483522221 İZNİK SERAMİK TABAKLARINDA GÖRÜLEN KOMPOZİSYONLARIN ÖZELLİKLERİ VE SIRALTI DEKOR TEKNİĞİ

İznik seramikleri, Türk seramik sanatı tarihinde bir teknik yeniliği temsil etmektedir. 15.-16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunu takiben; İznik, seramik üretiminin gelişmesi ile dünyaca ünlü hale gelmiştir. Osmanlı Döneminde Çin, Asya, Balkanlar ve hatta Avrupa'dan gelen dış etkilerle birleştirilen desenler, teknikler İznik seramik ve çinilerini zirveye taşımıştır. Saray himayesi, İznik’te seramik üretimini sanatsal ve teknik açıdan destekleyerek seramik endüstrisinin gelişimini sağlamışitır. Bu çalışmada, İznik seramik tabaklarında görülen desen ve komposizyon özellikleri tanıtılmıştır. Buna göre, karakteristik kompozisyon ve dekor tekniklerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İznik Seramikleri, seramik tabak, geleneksel sanatlar, sıraltı dekor tekniği.