İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Radana MERZOVA

NO Makale Adı
1483516325 SÖMÜRGE VE SÖMÜRGE SONRASI DÖNEM BAĞLAMINDA UKRAYNA EDEBİYATINDAKİ KADINLAR

Bu çalışma, Ukrayna Feminizmin köklerine, Ukrayna edebiyatının gelişiminde rol oynayan şahsiyetlere ve çalışmalarında sömürge ve sömürge sonrası düşünceyi yorumlayan tanınmış çağdaş kadın yazarlara odaklanmaktadır. Bu makalede, doğu ve batı Ukrayna’daki feminizmin gelişimindeki farklılıklar karşılaştırılmaktadır. Önemli Ukraynalı feministler, fikir akımlarının yanı sıra edebi eleştiri eserleriyle takdim edilmektedir. Kadın teması günümüz edebiyatında dönüşüme uğramıştır, bu sebeple bu makalede ağırlıklı olarak 20. YY. eserlerine odaklanılmıştır. Kadınların sorunlarına ek olarak, bu dönemdeki Ukraynalı yazarların çalışmalarında anti sömürge ve sömürge sonrası direnişe ait somut manifestolar da bulunmaktadır. Bu manifestolar emperyalizmin ihlal edilmesine dayanmaktadır. Çağdaş Ukrayna feminizmi tarafından kadınların toplumdaki yeri kültürel ve sosyal durumla bağlantılı olarak yeniden değerlendirilmekte ve aynı zamanda devletin tarihsel gelişiminin belirli aşamaları dâhilinde siyasi şartlar da hesaba katılmaktadır. Bu çalışma, Ukrayna halkının sömürge sonrası mitleştirme ve tarihsel belleğin canlandırılması yoluyla Ukrayna kimliğinin oluşumu örneklerine yer vermektedir. Sonuç bölümünde, bu çalışma Ukrayna düzyazısında yeni bir kadın kahramanı - cinselliğinin farkında ve entelektüel olarak olgun, açık bir kadını- tanıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ukrayna Feminizmi, Çağdaş Ukraynalı yazar kadınlar, Çağdaş edebi eserlerde sömürge ve sömürge sonrası içerik, Lesia Ukrainka, Olena Teliha, Lina Kostenko, Marie Matios and Oxsana Zabuzhko.