İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Engin ASLAN, Suat KARAASLAN

NO Makale Adı
1482735349 SANATTA GERÇEKÇİLİK KAVRAMINA SAVAŞ OLGUSU ÜZERİNDEN BAKMAK

Bu çalışmada, sanatçıların, yakın tarihteki savaşlara dönük kişisel tutumları; kendi ürünleri ve tanıklık ettikleri tarihsel dönem arasında kurdukları ilişkiler bakımından ele alınmıştır. Sanat tarihi; pek çok sanatçının yaşanan toplumsal travmalara karşı kayıtsız kalmadığını, tersine onları üretici etkinliklerinin temel problemleri içine kattıklarını göstermektedir. Sanat, gerçekliğin algılanmasındaki bir tür zihinsel eylem olarak tarif edildiğinde, esasen modern kültürün sanatla olan ilişkisini en temel anlamda gerçekçi zemine çekmiş olmaktadır. Dolayısıyla savaş olgusu ile sanat üretimi arasındaki ilişki, sanatçıların hem sanata hem de hayata ilişkin görüşleri bakımından, gerçekliğin kavranışı ekseninde ifade edilmiş ve sanatın toplumsal algıda derin etkiler yaratma yeteneğini ortaya koymuş bir dizi sanat ürününü araştırma konusu yaparak, uygarlığın savaş ve şiddet sarmalını hâlâ aşamadığı bir tarihsel anda, sanatın tarihsel birikiminden gelen olanakları irdelenmiştir.Bu çalışmada, Otto Dix, Pablo Picasso, Leon Golub gibi sanatçıların, savaş ve gerçeklik olgusunu ele alan çalışmalarına odaklanılmış ve bunlar arasından seçilen ve çok tartışılan yapıtları ile çalışma sınırlandırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Savaş, Gerçeklik, Sanat, Şiddet, Kültür