İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bünyamin AYDEMİR

NO Makale Adı
1482495357 GÖRSEL BİR DEĞER OLARAK DİLİN TİYATRALLİĞİ

Tiyatro sesli, sözlü, görsel ve hareketli kodların belli bir izlek etrafında toplanıp anlam üreten estetik bir aktarım aracıdır. Yaşamın hikayeleştirilmeye değer bir kırılma anını tiyatral kodlamalar aracılığıyla alımlayıcıya yansıtır ve burada asal olan estetize edilmiş bir tasarım aktarımı olmasıdır. Tiyatro eşittir söz değildir. Tiyatro sadece ritüelistik bir gösteri veya ‘show’ da değildir. O her şeyden önce, mimetik yoldan yaratılan aksiyonun taşıdığı bilgiyi seyirciye aktaran bir işlem olarak kabul edilmelidir. Mimetik aksiyon, gerçek ya da hayali olanların, insanlar arasındaki ilişkileri gösteren bir yeniden yaratmadır; canlı insan ya da benzeri (örn. kuklalar ya da tasvirler) ile seyirci önünde sanki o an oluyormuş duygusunu vermektir. Buna tiyatral olmanın gerekliliği de denilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dramatik Dil, tiyatrallik, mimetik.