İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülden YÜKSEL

NO Makale Adı
1481314729 AMY TAN’İN THE BONESETTER’S DAUGHTER ADLI ROMANINDA ETNİK ENDİŞE VE KİMLİK

Bu çalışmanın amacı, Amy Tan’in The Bonesetter’s Daughter adlı romanında Amerikanlaşmış yaşamda; Çin kültürüne ve onun etnik kökenlerine göndermeler yaparak endişe ve kimlik konularını tartışmaktır. Etnik endişeyi ve kimlik sorununu ifade etmek için, Çinli Amerikalı bir yazar olan Amy Tan, romanında bir hikaye üzerine odaklanmaktan ziyade, anne ve kız ilişkilerinin konu alındığı farklı karakterlerin farklı hikayeleri üzerine odaklanır. Hikaye anlatma geleneği, etnik yazarların kimliklerini kazanmaları için önemlidir çünkü hikayeler geçmişi deneyimlendiremeyenlere kültürlerini, miraslarını ve geçmişlerini öğrenme fırsatını verir.
Bu çalışma, etnik endişeden dolayı bireysel bütünlüğün nasıl zarar gördüğünü ve diasporik annelerin kızlarının kendi değerlerini anlamalarını sağlayarak ve Çin kültürü/ kimliği ile özdeşleştirerek o bütünlüğü nasıl yaratmaya çalıştıklarını anlatır. Anne ve kız arasındaki, bu bağ etnik endişeyi azaltmak için önemlidir. Anne, kültürün ve mirasın aktarıcısı rolündedir ve kızlar, anneleri sayesinde kültürü tekrardan yapılandırırlar.
Anahtar Kelimeler: Etnik, Endişe, Kimlik, Miras, Kültür, Amy Tan, The Bonesetter’s Daughter, Anne, Kız.