İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GURCUM, Fatma BULAT

NO Makale Adı
1480559468 TEKSTİL TASARIMINDA İNOVATİF BİR YARATICILIK ARACI OLARAK LAZER KESİM

İnovatif teknolojiler hızlı ve esnek üretim teknikleri olarak tekstil sektöründe kesim, kaynak dikim, baskı ve renklendirme aşamalarında kısa zamanda yaygın tasarım ve üretim metotları haline gelmiştir. En genel kullanılan inovatif teknoloji olarak lazer sistemleri, bilgisayar ortamında oluşturulmuş uygun formatlı çizimi, deseni kolayca kesmekte, şekillendirmekte, basmakta, soldurarak desen oluşturmakta ve bilgisayarlar tarafından hazırlanan kesim planlarıyla ekonomik yerleştirmeler ve net kesimler yapmakta, imalat sürecini daha hızlı ve kaliteli hale getirmektedir. Yenilikçi teknolojilerin üretim sürecine kazandırdığı kolaylıklar tasarım sürecini de etkilemekte, tasarımcılar bu teknolojilerin sunduğu imkânlarla daha yaratıcı ürünleri hızlı ve efektif bir şekilde yaratabilmektedir. Tasarım teknolojinin etkin rol oynadığı bir bağlam olsa da, tasarımcıya ait stil, duygudurum ve altyapı önemlidir. Tasarımcılar inovatif çalışmalar yaparken, gelişen teknolojinin imkânlarından deneysel süreçlerle faydalanmalı ve teknolojik olanaklara estetik değerler katarak çalışmalarını yürütmelidir. Tekstil tasarımcısı da, değişime uyum sağlamalı ve inovatif teknolojilerle yaratıcı bir yaklaşımla stilini belirlemeli, kendine yeni ufuklar açmalı ve kendini sürekli yenilemelidir. Bu çalışmada tekstil tasarımcısının yenilikçi teknolojilerden olan lazer teknolojisini tanıması amaçlanmış, bu teknolojinin üretim süreci ürün, malzeme inovasyonu bağlamında ele alınmış, tekstil ve moda tasarımı açısından incelenerek yaratıcılığa katkısı değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Tekstil tasarımı, lazer sistemleri, inovasyon, yaratıcılık