İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Begüm AYTEMÜR

NO Makale Adı
1480513496 FLÜT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRENCİYLE TON GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI*

Bu araştırmada, üniversiteye flüt çalarak girmiş, ancak bir eğitim-öğretim yarıyılı boyunca dudak ve ton problemlerini temel uzun ses çalışmaları ve dizi çalışmalarıyla çözememiş bir öğrenciye araştırmacı tarafından uygulanan beş basamaklı bir çalışma programının yaptığı etki incelenmiştir. Araştırmanın katılımcısı 19 yaşında, müzik öğretmenliği programı birinci sınıfı bitirmiş, yılsonu konseri vermiş, ancak dinleyiciler ve flüt eğitimcileri tarafından forse ve zırıltılı tonu nedeniyle eleştirilmiş bir öğrencidir. Araştırmanın temel amacını öğrencinin flüt çalmasındaki problemlerin çözümü oluşturmaktadır. Bu nedenle genellikle özel eğitim isteyen bireylere yönelik yapılan araştırmalarda tercih edilen “Tek Denekli Çalışma Modeli” bu araştırmanın modeli olarak seçilmiştir. Araştırmanın bulguları, her gün yürütülen altı haftalık bir eğitimde; başlangıç, eğitim süreci ve bitiş aşamalarında; dizi, etüt ve eser çalışmalarının kaydedilmesiyle elde edilen video kayıtlarıyla toplanmıştır. Elde edilen kayıtların değerlendirilmesi için “Flütte Kaliteli Ton Elde Etme Davranışları Ölçeği'' oluşturulmuştur. Video kayıtları, alanında uzman üç flüt öğretim elemanı tarafından incelenerek ölçek yardımıyla puanlanmıştır. Elde edilen puanlar SPSS 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, araştırmacı tarafından oluşturulan çalışma programının, öğrencinin tonal gelişimine hızlı bir şekilde etki sağladığı yönündedir. Çalışmanın benzer sorunu yaşayan flüt öğrencilerine alternatif bir yol sunması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flüt, flüt eğitimi, ton geliştirme, öğretmen eğitimi, tek denekli desen