İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Senem AKER ENSARİ

NO Makale Adı
1480335487 AVRUPALI BİR GELENEK: PORSELEN BEBEKLER

Bu makalede Endüstri Devrimi’yle birlikte özellikle Almanya’da faaliyet gösteren bazı porselen fabrikalarında üretilmiş olan porselen bebeklerin tarihçesi, üretim teknikleri ve günümüzdeki konumu araştırılmıştır. Araştırmaya konu olan bu bebeklerin Almanya özelinde sınırlı tutulmasının nedeni; burada gelenekselleşen yapısı ve çeşitliliğidir. Bununla birlikte Almanya; geçmişte ve günümüzde Avrupa Porselen Endüstrisi’nin önemli isimleri arasında yer almaktadır. Literatürde porselen malzemenin atası Çin olarak gösterilmektedir. Sanayi Devrimi’yle birlikte Avrupa’da porselen endüstrisi hızla gelişmiş, nitelikli ve özel üretimler yapılmaya başlanmıştır. Bu ürünler arasında yer alan porselen bebekler, önceleri varlıklı ailelerin çocuklarına yönelik yapılmış birer oyuncak iken, 1900’lerden itibaren Fransa’da ünlü modacıların giydirdikleri birer manken haline gelmiştir. Porselen bebekler; yapılmış oldukları dönemin sosyal kültürünü yansıtmasının yanı sıra sınırlı sayıda mühürlenerek üretilmiş olmaları ile de günümüzde antika koleksiyonerlerinin önemli parçaları arasına girmektedir. Müzayedelerde yüksek rakamlara alıcı bulan bu bebekler, antika değeri biçilen birer sanat eseri niteliği taşımaktadır. Halen Macaristan, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve İtalya gibi dünyanın pek çok ülkesinde modern porselen bebek üretimi devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Porselen, Bebek, Antika, Gelenek, Almanya, Avrupa, Çin.