İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şevki KÖMÜR, Çiğdem PALA MULL

NO Makale Adı
1479474346 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME BİLGİLERİNİN AKADEMİK YAZMAYA YANSIMASI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Bir dilde yeterlilik; dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi dört temel dil becerisin ayrı olarak değil birlikte geliştirilmesini gerektirir. Ancak, tüm becerilerin gerçekleşebilmesi kelime yeterliliği ile doğrudan bağlantılıdır. Bu düşünceden hareketle çalışmamızın amacı; bir devlet üniversitesi Yabancı Diller İngilizce öğretmenliğinde okuyan öğrencilerinin kelime bilgilerinin akademik yazmalara ne ölçüde yansıdığını araştırmaktır. Araştırmanın katılımcıları 10 İngilizce Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisidir. Bu öğrencilerin yazılı metinleri dijital ortama aktarılmış ardından VocabProfile (Laufer&Nation, 1995) programı ile analizine tabi tutulmuştur. Öğrenci metinlerinin analizinden Kelime çeşitliliği, Kelime Yoğunluğu, birinci 1,000 bandı, ikinci 1001-2000 bandı, Akademik Kelimeler, ilk 2000 dışı kelimeler olmak üzere altı değişken dikkate alınmıştır. Sonuçlar çalışmaya katılan öğrencilerimizin metinlerinde farklı kelimeleri kullandıklarını göstermiştir. Öte yandan öğrencilerin metinlerde yer verdikleri kelimelerin yüzde 83-89 oranında birinci 1-1000 bandında yer alan kelimelerden oluştuğu; 1001-2000 arası ikinci banttan kelimeleri nadir olarak kullandıkları; biraz da yazdıkları metinin yapısı gereği fazla akademik kelime kullanmadıkları görülmüştür. Sonuç olarak çalışmadan elde edilen bulgular; İngiliz Dil Eğitimi programlarının öğrencilerin kelime bilgisini akademik üretimlerinde kullanmalarını ne derece katkı sağladığı ya da yer verdiği konusunun yeniden değerlendirilmesinin önemini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: İngiliz Dili Öğretmen Eğitimi, Kelime Bilgisi, Akademik yazma, Kelime Sıklık Profilleri,