İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yaşar USLU

NO Makale Adı
1478182226 GÖRSEL BOZULMANIN ADI: GLITCH ART

Gelişen teknoloji, görsel kaynakları da etkilemekte ve görsel biçimlendirmelerle karşı karşıya getirmektedir. Bu biçimlendirmelerde görsel bozulmalar, kaymalar olmaktadır. Bunların çoğu bilinçli çoğu ise bilinçsiz reflekslerdir. Kısaca bu bozulmalar ve kaymalar sanatsal bir çabanın tasarım boyutunda Glitch Art’ı meydana getirmiştir. Dijital malzemelerde (Konsollor, Cd, Flash Disk vb.) aksilik olduğunda görüntü bozuk, çarpık ve formunu kaybederek farklı görünür. Dosyalarda veya görüntülerde yaşanan hata, çakışma veya kodlarındaki değişim bu tip farklı görüntüleri ortaya çıkarır. Böylece bozuk hatalı görsel öğeler, sanat tasarımında göze hoş gelen yeni estetiksel sonuçlar meydana getirir.

Anahtar Kelimeler: Glitch Sanat, Görsel Bozulma, Dijital Hata