İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Natalia Antonina KLEIN

NO Makale Adı
1477945946 OLGA TOKARCZUK’UN NESİR YAZARLIĞI -SZAFA (DOLAP) BAŞLIKLI ÖYKÜSÜ BAĞLAMINDA-

Olga Tokarczuk edebiyat dünyasına ilk olarak 1989 yılında Miasta w lustrach (Aynadaki Kentler) başlıklı şiir cildi ve Na Przełaj adlı dergide yayımlanan kısa öyküleriyle girmiştir. Ancak 1993 yılında yayımlanarak Polonya Kitap Yayımcıları Derneği’nden roman dalında en iyi çıkış yapan yazar ödülünü almasını sağlayan Podróż ludzi Księgi (Kitap İnsanlarının Yolculuğu) başlıklı yapıtı, Tokarczuk’un sanatında çıkışı noktası olarak kabul edilir. İki yıl ardından yayımlanan E.E. başlıklı romanı ve 1996 yılında yayımlanarak birçok saygın ödül almasını sağlayan Prawiek i inneczasy (Çağlar Öncesi Ve Başka Zamanlar) adlı romanı oldukça ilgi toplayan eserleri arasında yer alır. Tokarczuk 1997 yılında Szafa (Dolap), 1998 yılında Domdzienny, domnocny (Gündüzün Evi, Gecenin Evi) ve 2002 yılında Gra na wielu bębenkach (Birçok Davul Çalmak) adlı küçük öykü koleksiyonlarını yayımlamıştır. Tokarczuk, Szafa başlıklı öykü koleksiyonu ve diğer tüm eserlerinde betimlemesi güç, gerçeklerle uyumsuz nitelikte olağanüstü hadiseler ve büyüleyici unsurlar içeren tema ve sorunsalları ele almıştır. İnsan varlığının anlamını keşfetme, daha doğrusu insana anlam verme, bunun da ötesinde insan varlığının anlamını kutsallıktan arınmış bir dünyada yeniden oluşturma biçimindeki ana düşünceyi işlemiştir. Yazarın düzyazılarında yer alan dünya betimlemeleri çift boyutluluk özelliğine sahip ve birbirinin yanı sıra varlığını sürdüren iki düzlemi yansıtır.

Anahtar sözcükler: Olga Tokarczuk, Szafa, Gra na wielu bębenkach, efsane, çift boyutluluk, büyüleyici unsurlar, iç monolog, arketip.