İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuba GÜLTEKİN, Elif YILDIZ, Aşkın BAHADIR

NO Makale Adı
1477393086 HEDEF KAVRAMIN METAFORİK İNCELENMESİ: ZÜHRE YILDIZI ÖRNEĞİ

Metafor kullanımı bir düşünme aynı zamanda yaşadığımız çevreyi algılamamız için farklı bir görmedir. Bu süreçte görüntü şemaları oluşur. Kavramsal metaforlar ve görüntü şemaları, metaforik düşünmenin unsurlarıdır. Aynı zamanda metaforik düşünme, ortak özellikleri paylaşan iki şey arasında gizli karşılaştırma yapar. Karşılaştırma sürecinde, bütünsel bir temsili olarak metaforik ifadelere dönüşür. Bu araştırmada, hedef kavram olarak metaforik algının aktarımlar da yorumlanarak aktarım süreçlerinde metaforik ifadelere dönüşümü irdelenmiştir. Bu süreçte metaforik algının bağlı olduğu kültür özelliklerinin ilişkisel irdelenmesi değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde metafor kavramı tarihsel süreci içinde incelenmekte ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmaktadır. Araştırma örnekleminde Türk mitolojisinde hedef kavram olarak Zühre yıldızının mitolojik algısı ve Batı dünyasında hedef kavram olarak Zühre yıldızının mitolojik algısının ilişkisel yorumlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Metafor, metaforik algı, kavramsal metafor, mitoloji, zühre yıldızı.