İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selçuk AKYOL

NO Makale Adı
1476908734 TURGAY ERDENER’İN OBUA VE YAYLI ÇALGILAR İÇİN KONÇERTİNOSU’NUN FORM ANALİZİ

Turgay Erdener’in Obua ve Yaylı Çalgılar için Konçertino’su, Çağdaş Türk bestecileri tarafından obua ve yaylı sazlar için konçertino formunda bestelenmiş ilk eser olması nedeni ile büyük önem taşımaktadır. Besteci, Osmanlı Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği usul ve makamlarını, Klasik Batı Müziği formları ile birlikte kullanmıştır. Birinci bölüm gelişmiş üç bölmeli şarkı formundadır ve obuanın duyurduğu temel çekirdek motif bölüm boyunca sürekli yinelenmektedir. İkinci bölümde, birinci bölümdeki melodik yapı yerini kontrpuantal yapıya bırakır. Sürekli bas, segah makamı ve Passacaglia formu bölümün temel özelliklerindendir. Üçüncü bölüm Türk halk müziğinin canlı havasını taşımaktadır. Çocukların oyun alanının tasvir edildiği bu bölümde muzip bir dil kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obua, Konçertino, Form, Analiz, Segah, Passacaglia.