İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
BANU HATİCE GÜRCÜM, ESRA SEÇİM, PINAR ARSLAN, FATMA BULAT, ELİF KUÇ, ŞABAN YILDIRIM

NO Makale Adı
1475700893 TEKSTİL TASARIMINDA YENİLİKÇİ MALZEMELERİN KEŞFİ: AHŞAP TEKSTİLLER

Tekstil ürünlerinin kullanım amacı ve üzerine yüklenilen anlamlar zamanla farklılık gösterdiğinden tüm tekstil ürünlerinin günün koşullarına ve toplumların kültürel yapılarına göre şekillendikleri bilinmektedir. Bu yönden tekstil ürünleri materyal, form ve tasarımları açısından toplumların özelliklerini yansıtarak günümüze taşıyan kültürel unsurlar olarak kabul görmektedir. Sanayi Devrimi’nden sonra gelişmiş toplumlarda egemen olan tasarım kültürü ve bağlamı diğer tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de üretim tekniklerinin gelişmesine, yeniden yorumlanmasına ve farklı malzeme kullanımı ile avangard tasarım arayışlarına gidilmesine neden olmuştur. Bu araştırmanın amacı alışılmışın dışında yenilikçi malzemeler kullanarak tekstil tasarımında yaratıcılık kavramına dikkat çekmek ve yaratıcılıkla tekstilde belirlenmiş formun sınırlarını zorlamak olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak için tekstil yüzeyine Kavramsal Tasarım yöntemiyle yaklaşılarak, tasarım prensipleri seçilmiş ve dokuma, örme ve dokusuz (nonwoven) dışında, tekstil kullanımı olmayan malzemelerin arayışına gidilmiştir. Beyin fırtınası tekniği ile avangard tekstil tasarımında etkin kullanılacak pekçok materyal arasından ahşap malzemenin kullanılması prensibi kabul edilmiş, bu materyalin kavramsal olarak tekstil yüzeyi oluşturmasını sınayacak deneysel bir araştırma yürütülmüş ve deneysel tasarımın sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, tasarım, yenilikçi malzemeler, Kavramsal Tasarım, ahşap tekstiller