İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
C. Arzu AYTEKİN

NO Makale Adı
1474919828 AÇIK BİR KAVRAM OLARAK SANATIN TANIMLANAMAZLIĞI VE BİR PROJE UYGULAMASI

Günümüzde insanın varlık şartlarından biri olarak sanatın nasıl olduğu ve sanatın tanımının yapılıp yapılamayacağının incelenmesinde yöntem olarak, bilinen çağdaş sanat felsefesi ana izlek çerçevesinde, Lisansüstü Sanat Eğitimi’nde “Sanat…” başlıklı bir resim enstalasyonu proje uygulaması ve sergisi üzerinden konu tartışılmaktadır. Araştırmada, karşıtların birliği- bütüncül bir yaklaşımla, her türlü (kurumsal, tarihsel, geleneksel) tanımlamaya karşı duruş olarak, sanatın da tanımına karşı; Wittgenstein felsefesi temel öğeleri ve Yeni-Wittgensteincılık: açık bir kavram olarak sanat görüşleri yolu ile uygulamalar üzerinden konu ile bağlantılı düşünsel çözümlemelerde bulunulmaktadır. Araştırmada amaç; Lisansüstü sanat eğitimi alanında 2016 yılında gerçekleştirilen, “Sanat…” başlıklı bir sanat proje uygulaması örneği üzerinden, Wittgenstein’ın sessizliğin grameri olarak da nitelendirilen felsefesi ve onun felsefesinin bazı temel öğelerini tekrar gündeme getiren Yeni- Wittgensteincılık ışığında halen sanatın bütüncül bir tanımının yapılıp yapılamayacağının incelenmesidir. Sonuç olarak, günümüzde düşüncede ve pratikte yaşananlar ve de tanımsallık olarak gelinen noktada, insanın varlık şartlarından biri olan sanatın tanımının yapılıp yapılamayacağının sorulması, gerekli ve zorunlu bir soru olmaktan çıkmıştır. Güncel sanatsal tartışmalar, eleştiriler için her zaman sanatın genişleyen tanımlarına karşı açık görüşlü olmak ve bütüncül bir bakış açısı ile son durumu iyi değerlendirebilmek gerektiği, sanat projesi uygulaması ile de ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğal İnsan Varlığı, Sanat Projesi Uygulaması, Sanat Tanımı, Güncel Sanat, Wittgenstein Felsefesi, Yeni- Wittgensteincılık, Açık Kavram Olarak Sanat